Verslag uitgeoefende activiteiten Stichting Landgoed Windesheim


Werkzaamheden van de Stichting
Voor het bestuur is de duurzame instandhouding van het landgoed conform de statuten, het uitgangspunt voor haar beleid. Deels worden inkomsten besteed voor het jaarlijkse onderhoud van boerderijen en woningen die deel uitmaken van het landgoed. In 2010 is een pand dat in verval was geraakt, geheel gerestaureerd (”de Veeschuur”) In 2011 is een aangrenzend gelegen boerderij aangekocht, waarmee de landbouwstructuur van omliggende landbouwbedrijven kon worden verbeterd.
De bestaande verhouding 80 % cultuurgrond en 20 % bos/natuur wordt ook voor de toekomst nagestreefd.
Aan het in 2011 ontwikkelde hoofdlijnenplan historische buitenplaats Windesheim wordt uitvoering gegeven. Het projekt “baggeren grachten” eerste fase is uitgevoerd, evenals het projekt “bosonderhoud” eerste fase in het parkbos. De parkeerplaats bij de hoofdingang is gerealiseerd en de voetgangersbrug is aangelegd, met aansluitend een gerenoveerd deel van de bospaden. Het toegangshek bij de hoofdingang is onlangs geheel gerenoveerd.  *1

Overzicht toekomstige projecten en investeringen
Het oostelijke bouwhuis kan op gezette tijden deels toegankelijk worden gesteld voor bezoekers. De restauratie en inrichting van het bouwhuis zijn afgerond.
In de afgelopen jarenis een vervolg gegeven aan de uitvoering van de projekten die genoemd worden in het hoofdlijnenplan. Het betreft o.a. bosverjonging  en bosonderhoud fase 2 en het herstel van de watergangen fase 2 . Tevens is het herstel van een deel van de tuinornamenten uitgevoerd.
Genoemde werkzaamheden worden financieel niet alleen gedragen door de Stichting, en een deel van de uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk gemaakt dankzij subsidieverlening door derden.

*1 Evenals de brug naar de Ruïne.