Het bestuur van de Stichting Landgoed Windesheim


Voorzitter
Mw. Mr. E.F.F. van Heek

Secretaris
de heer drs. N.J. van der Wal RA

Penningmeester
de heer J.A. Kluiver

Rentmeester
de heer ing. G.A. Luchtenbelt